Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1795, 991

zich met dwang, tegen uwe pogingen zouden wil len verzetten Zyc edelmoedig tegen dezulke on der u, die misleid eens opgeklaarde denkbeelden ontvangen kunnen. Edelmoedigheid en vergeeving van alle voorgaande beieedigingen , zyn kenteekenen van een Volk der Vryheid waardig.

Het Committé verklaart hier mede,zich in geenen deelen te willen mengen, in Stads of Volksbeftuur, Omwenteling daar te ftellen, wa~.r dezelven tot heil van 'c Algemeen vereischt worden , is de heiligfte en edelfte pligc van elk Burger.

De verrigtingen van dit Committé, zullen zich bepaalen tot de nodige raad en handleiding te geeven , aan die geënt* welken vry willen zyn, waar toe zy elk een uitnodigen , zich by hun te addresfeeren.

Vrienden en Bevoorderaars van waare Vryheid, bieden wy de hand van Broederfchap , en onze hulp aan, waar en wanneer gy dezelven zult vereisfchen, daar wy verklaaren niet te zullen rustenj zo lang 'er eenig overblyfzel van Overheerfching en Geweld, of Overheerfchers en Geweldenaars, op onzen vryen grond worden gevonden. Dood en Verdelging treffe dan deze , en met hun alk vrywülige Slaven.

HEIL en BROEDER. SC II AP.'

Uit ordre van voorn. Committé,

(JVas geteekend £

VAN der AA, Secretaris.

Gouda.

Onder de dagteekening van den 1 deezei Ttt 3 Maand

Am-

steldam.

Adres van het Committé Revolutionair,

Sluiten