Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i468 NIEUWE NEDERLANDSCHE

ARNHEM.

dan by provifie een Eed van getrouwheid aan Stad en Burgery te doen, tot dat het genoemde Reglement in 'gereedheid was, en dan het zelve door een gepasten Eed konden vervangen worden; na verloop van welke tyd de Burgery als dan kon refolveeren, of om andere Reprefentanten te verkiezen, of deeze te laaten, zo als dan het gefchiktfte met het te makene Reglement zoude over een komen, en dat by provifie door het Committé Revolutionair de Reprefentanten zouden in Eed genomen worden, en welke in Eed neemen heden door voornoemde Committé Revolutionair gefehied is."

Het platte land, in den omtrek der Stad, volgde, eerlang, dit voorbeeld. Op den laatften dag van February wierdt de Revolutie in de Over-Betuwe daargerteld.

„ Door het Committé Revolutionair alle de Ingezetenen in ieder Dorp opgeroepen * zynde, zyn by meerderheid van Hemmen verkozen, tot Amptman, Richter en DykPr<efident, de Burger O. T. P. P. Hacfort; tot Scheepenen en Heemraaden, de Burgers G. van Trigt, G. Roest, P. % Sakker. J. Bodty H. Aalbers, M. van Oppenraay, W. Reynders Junior, J. yan den Bosch, J' van Tsfeldyck, J. Aalbers, D. Leenders en A. van der Camp."

Ook in deezen oord leedt men merkelyken nood door het hooge rivierwater. Het volgende wierdt van daar berigt:

„ Den 19 deezer brak tusfchen Driel en Heeteren den Dyk door, op eene plaats,

waar

Sluiten