is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amstel-

dam.

2668 NIEUWE NEDERLANDSCHE

mogten ontworpen worden, aan de refpective Municipaliteicen medegedeeld te hebben.

HEIL en BROEDERSCHAP!

Ter Ordonnantie van 't voornoem* de Committé,

(Was geteekend,)

E. C. RONDT, Secretaris,-

Aftum Amfterdam, den 9 April 1795.

_. \ .... - 1'

Geene mindere kunde ftraalde 'er door in een ander Rapport van het zelfde Comrnitté van Financie, betreffende de Publicatie der Provifioneele Reprefentanten des Volks van Holland, van den 30 Maart, omtrent het in omloop brengen van Provin ciaale Recepisfen.

Aan de PROVISIONEELE REPRESENTANTEN van het Volk van AMSTERDAM.

V RT H E I D. GELTKHEI D.. BROEDERSCHAP.;

BURGERS REPRESENTANTEN!

"Oet Committé van Finantien gezien hebbende de Publicatie van de Provifioneele Reprefentanten van 't Volk van Holland, wegens de Recepisfen, welke moeten ftrekken ter inwisfeling vande Franfche Asfignaaten enz. , hebben gemeend, ingevolge het 8. Artikel van hec zelve , de be-

zwaa»