is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4«4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Graven ha-

welyk te mogen aangaan, en mitsdien hier toe dispenfatie in communi forma. Aan het Hof, om advis.

Misfive der Municipaliteit van Rotterdam , houdende kennisgeeving, dat zy, ter inkoop van 50 lasten Tarwe te Mïddelburg, ten dienfte van de Godshuizen en Diaconien, brieven van voorfchryving aan de Reprefentanten van Zeeland hadden afgegeeven, om die Tarwe na Rotterdam te doen uitvoeren ; doch dat dit door gemelde Reprefentanten was geweigerd: waarom dezelve Municipaliteit ten voorfchreeven einde brieven van voorfchryving van deeze Vergadering verzoekt; en wyders, dat zo by de Reprefentanten van Zeeland, Friesland4 Groningen als Overysfel mogt bewerkt worden, dat de binnenlandfche Graanhandel geheel werd vrygelaaten. Waarop gerefolveerd is de vetzogte aanfchryving te doen; en wat het tweede point aangaat, de Gedeputeerden ter Generaliteit te gelasten, het by Hun Hoog Mogende daar heen te dirigeeren, dat de refpective Provinciën worden geadhorteerd, om de binnenlandfche Graanhandel, vry en onbelemmerd te laaten.

Is aan de Vergadering voorgeleezen eene Misfive van den Burger I. J. A. Gogel9 met het daar bygaande Declaratoir, door hem aan de Municipaliteit van Amfteldain overgeleverd, zynde deeze ftukken van den volgenden inhoud: