Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1795. 5I27

de Nationaale, zo veel mogelyk, metbin-1 nenlandfche Fabriekgoederen mogen gekleed worden ; maar dat ook het voorftel der Leydfche Fabriequers ter kennisfe van het Bondgenootfchap gebragt worde, en aldaar geappuieerd. Aan het Committé de Vivres, als thans gechargeerd met de^bezorging der Kleeding voor de Franfche Mili. tairen, om daar op reguard te flaan; en voorts de Gedeputeerden ter Generaliteit gelast, het daar heen te dirigeeren, dat het Committé van het Bondgenootfchap hier toe ten lterkfte door Hun Hoog Mogenden geadhorteerd worde. .

MiSfive van de Municipaliteit der Stad Delft, proponeerende , daar hunne Stads Tol is afgefchaft, om door deeze Vergadering te worden geaurhorifeerd tot het hetfen van Diep- en Kaaygeld, van de doorvaarende Schepen, ten einde hier uit gevonden worden de kosten, om de Haven op eene behoorlyke diepte te houden. Aan het Committé van Algemeen Welzyn, om advis.

De Gedeputeerden ter Generaliteit doen (onder andere) het volgende rapport:

Dat op het advis van het Committé de Marine , op eene Nota van den Charge d'Affaires Pinfot, zig beklaagende over het enrolleeren van Franfche Militairen , eene Publicatie tegen hec enrolleeren van Franfche en andere Militairen tot den Zeediensi is gearrefieerd. <

Dat met het Committé te Lande commis. foriaal gemaakt was:

Mmrammmmmmmmmmmm 4 u.em

sGra-

7f.nha3e.

>

Sluiten