Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54io NIEUWE NEDERLANDSCHE

Wage

NINGEN.

alle poogingen aan om de rust te herftellen, en na zig op alles geïnformeerd te hebben, eischte men billietten voor iooo man.

1 Onze Burgers, die van verlangen brandden om met de Franfchen mede te trekken, zulks te kennen gegeeven hebbende, wierdt gerefolveerd, uit iedere Compagnie, die op het Exercitieveld vergaderd waren , een evenredig getal Vrywilligers te trekken, die met den Major Umbgrove en vyf andere Officieren, ten getale van 130, een uur na de Franfchen , binnen Wageningen kwamen; en binnen gelaaten zynde, was 'er een aandoenlyk tooneel voorgevallen. De Franfchen, zo eene aanzienlyke verfterking krygende, waren onze Burgers om den hals gevallen, hadden hun gekust, en gezegd, dat zy nu zagen, dat zy cordaate lieden waren, die niet alleen de Wapenen droegen, om te exerceeren, maar ook om het Vaderland te befchermen. Nu ging men zig in order fchaaren, en de Oproermaakers begaven zig om het best op de vlucht: wel dertig fprongen in de gragt en zwommen naar de overkant; zynde hier onder veele Boeren van de bovengenoemde Dorpen. Nu zegt men, zyn 'er Detachementen naar de omliggende Dorpen gezonden , en 15 & 16 van de Oproermaakers gevat, die, zo nen meent, heden avond hier by het Hof zullen worden overgebragt.

Sluiten