Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Qëtohr, 17*5. CM No. 7.

No. 8.

Vergehling van het betaalde by de Rcfpeütve Ka* mcrs van de Oost-Indifcue Compagnie y voor verzondene Contanten naar Indien, in de twee onderjlaaude lydperken.

van 17U tot 178? van 1781; tot,179*

Amfterdam ƒ ** t ^g^.1^

7eeiand 12311109:16:8 14355410. ».8

Delft 3381118:13:8 3913693:14:0

Rotterdam 3346391: 6:0 ^V^.^t

Hoorn 3726943: 1*8 ^3X' I3£

Enkhuizen 3678311:1410 -339885x4^0

ƒ50096580:5:0. ƒ51940507:9:8 Af voor Specie naar Frankryk, tér verzending naar Indiën, in 1781 verzonden, doch aldaar verkogt 436649: otf

ƒ 51513858: 0:0 50096580: 5:0 —

Dus voor Specie voor Indiën meer betaaldvan 1784 tot 179j f 14*7277: ^o

Sluiten