Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

644* NIEUWE NEDER LANDSC HE

Aan de Admiraliteit, na aftrek van de verongelukte Schepen en prastenfien van de Compagnie op de Admiraliteiten , by calculatie ƒ 500000: 0:0 Voor aangebragte Goederen

van Officieren 10851: 0:0

Vragt van gehuurde Schepen 30000: 0:0

ZEELAND.. —ƒ4801936:13:0

Aan diverfe Rekeningen en

Adfignatien ƒ 103391: 0:0

Traóteaienten divers 50655: 0:0

Maandgelden Retour 6642: 0:0 /

Afgiften 28905: 0:0

Aflosfingen divers • 300000: 0:0

Interesfen divers 5308: 0:0

Item aan de Provincie Zeeland, per Saldo 123000: 0:0 Aan de Admiraliteit als boven,,

by calculatie 200000: 0:0

Voor Goederen op Vragt aan-

gebragt 94967: 6:8

Item van Officieren 7047: 0:0

Vragt van gebuurde Schepen 13000: 0:0

DELFT. 93IOI5: &8

Aan diverfe Rekeningen ƒ 78693:11:0 Traktementen divers 8600: 0:0

Afgiften 6807:14:0 Aflosfingen 2000: 0:0

Interesfen 6100: 0:0

Voor aangebragte Goederen . van Officieren 9690: 6:0

De Prajtenfien van de Comp. ten lasten van de Admira-. liteit op de Maafe, genoegzaam egalifeerende het verfchuldigde van de Comp. aan dat Collegie, zo komt zulks hier per Memorie ...

———— 111891:11:0

ROT-

Sluiten