Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, 1795, Cdfji

de hulp, en aan hunne Hovelingen en T Gunftelingen, als Leenen, uit te geeven. c

Dat. op dien voet een gedeelte van het Kwartier van Roermonde, door de milddadigheid van Ludovicus Germamcus, Koning van Auftrafien, omtrent het jaar 879, is geworden een Leengoed van de Heeren van Pont, welke als Voogden of Ópper-Richters , aan wien daar na de tytel van Graaf gegeeven is, de Voogdye van Gelre, in de eerfte plaats, hebben beftierd gehad.

Dat het Kwartier van Zutphen; voormaals door byzondere Graven beheerd, na het jaar 1076 met het Graaffchap Gelre door huwelyk is vereenigd.

Dat (hoewel de gefchiedenisfen, ten opzichte van het Kwartier van Veluwe, zeer duister en verward zyn,) (*) de Bisschoppen van Utrecht hebben beweerd, dat hun de gantfche Veluwe door de Keizers was afgedaan, welke Bisfchoppen dezelve aan de Hertogen van Braband en Lotharingen hebben ter leen gegeeven, en van welke Hertogen van Braband het Graaffchap Veluwe als een fubfeudum, of agterleen, in den jaare 1182 (f) aan het Graaffchap Gelre is overgebragt.

Dat het Kwartier van Nymegen, voor een aanzienlyk gedeelte, het laatst aan hec

Graaf-

(*) P. Bondam, Charterboek van Gelderl,, 1. afdeel, bladz. 18.

(f) Charterb. van Gelderl., //. afdeel, blad*»

Ttttmttmmtut %

Fyme*

EN.

Sluiten