Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J N H O V D, vu

gingderVERBINTENISSE VAN DIT MET HET TOEKOMENDE LEVEN in de Vyfde Verhan* deling voortgezet, vooral om te toonen,dat die ftaat, waarin men dan zal overgaan, in zyneduufmg, géén einde zal hebben, de Godvruchtigen eeuwig gelukkig zullen leeven en dat van de Codloozen geene verbetering is te verwaclv ten. W« 87 l°l Io8?

Daarop ben ik overgegaan tot het geen 'er vereischtword, indien de Godvruchtigen daar Gelukzalig zullen zyn en hebbe in de zesde Verhandeling in overweeging genomen ^smenfchen sterven, ofte hoe het by onzen dood met onze ziele gefteld zy, en tot dat einde medegedeeld, eene eerfte Verhandeling over dc onsier f l y kJieid van onze ziele - en vooral haaren * + toe-

Sluiten