Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de GEELZUCHT. 25

geelheid hoe langer hoe hoogkleuriger wierd. De andere was , dat zy geenzints hardlyvig, zo- als men veeltyds by de geelzuchtigen befpeurt, was, maar de ftoelgang eerder dun en galagtig zig vertoonde; de pis was rood, doch verwde het linnen niet. De aderlating, die wegens de voorafgegaan zynde gramfchap , wel noodzaaklyk fcheen, was uit vreze voor eene ontydige bevalling, niet in het werk geiielt, waarom zy alleen de Rhabarber in poeder tot 1 Drachme gebruikte, op dat de gal zich langzamerhand door den ftoelgang mogte ontlasten , dat ook gefchiede; dan na den vyfden of zesden dag verloste zy, welke vroegtydige verlosfing door eene in tyds te werkgeftelde aderlating waarfchynlyk zoude hebben kunnen voorgekomen zyn, welke uit vreze voor den laster (als een gevolg van 's volks vooroordeelen) was verzuimt geworden.

Wylen de Hoogleeraar p. 'sgraeuwen herftelde ook eene vrouw, nog voor haare verlosfing in de laatfte maand haarer zwangerheid, van eene; geelzucht, door eene verftopping in derzelver galbuizen ontftaan zynde, door het volgend middel: .

Fol. Marrüb.

Scolop. aa man. j. Rad. Chelid. maj.

Eryngii aa unc. (3.

Liquiritics dr. vj. Scisfa D. U.

B 5 Waar-

Sluiten