Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

—»vBv~

KOOR.

In dit huis zal vrede wonen,

Vrede, door God zelf beloofd. Rust zal hier de ziel beloonen,

In het lijden moê gesloofd. Hier kan twist, noch wrevel, deren. » Vrede woont in 't huis des Heeren."

Wij verheffen hart en handen,

Slaan het opgehelderd oog, Langs deez' nieuwe tempelwanden , Vol van dank, tot God omhoog. Lof en prijs uit aller monden Wordt ten Hemel opgezonden.

Dooft, bij 't naadren lot deez' drempel, Haat en wrevel is 't gemoed.

Zet geen voetslap in Gods tempel, Zoo uw hart nog wraakzucht voedt.

Wie de liefde wil betrachten ,

Kan hier liefde en troost verwachten.

Zaiig zij! die vrede stichten;

Die , in stillen ootmoed blij, Trouw zijn aan hun godsdienstpligten;

Sluiten