Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

TWEEDE DEEL.

EERSTE LEERREDE over Matth. X, 32, 33. handelende Over de belydenis der Cbristelyke Leere. Gehouden in de Nieuwe Kerk, deni8Dec.i;85.

TWEEDE LEERREDE over Art. I. van de Augseurgsche Geloofs.

ijelydenisse,

handelende Over het Leerftuk der Heilige Driëenheid. Gehouden in de Nieuwe Kerk, denstfjuny 1785.

Sluiten