Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ SO 1 Le£RRede. Owr de Belydenis toetebrengen, om hun geestlyk hun eeuwig geluk te bevorderen ? En zo wy dan by ons zelve overtuigd zyn, dat voor ons nergens anders eenig heil te vinden, en dat ons geen andere naam gegeeven is, om'zalig te kunnen worden, dan die van Jefus Christus, kunnen wy dan wel nalaaten, allen vlyt aan te wenden, om deeze gewichtige kennis, deeze noodzaaklykeovertuiging,by onze medemenfchen voomeplanten of te bevestigen, zonder ons aan de grootfte liefdeloosheid, zonder ons aan eeneftrafwaardige verwaarloozing , van het geen wy tot bevordering van hun eeuwig welzyn hadden kunnen en behooren te doen, fchuldig te maaken T Een van beiden is onbetwistbaar, of wy hebben zelve geene leevendige overtuiging van het gewicht en de noodzaaklykheid der kennisfe van Jefus Christus en zyn zalig Evangelium, waardoor wy het dus als eene zaak van weinig belangs aanmerken, het één en ander by onze naasten voort te planten,- of, zo wy wel die overtuiging voor ons zelve bezitten, maar geenen vlyt willen aanwen-

Sluiten