Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de misdaaden der Vaderen aan de Kinderen. 233 maar tegen de Israëliten in het byzonder by gevolg , dat hy niet verklaart, wat hy doorgaans deedt , of in vervolg van tyd , onder de huishouding by voorbeeld des Nieuwen Testaments,doen zoude ; maar wat hy toen deedt , welk gedrag hy toen hieldt, met betrekking tot de verachters van zyne Geboden. En 2.) dat deeze woorden niet ah een byvoegfel van de tien Geboden in het algemeen, maar bepaaldlyk van het eerfte, volgens de verdeeling, die wy gewoon zyn te volgen, datis, van dat Gebod, waarin Afgoderyen Beeldendienst verbooden wordt, moeten aangemerkt worden. De waarheid der eerfte van deeze twee aanmerkingen heeft geen bewys noodig , naa dat ik u te vooren reeds beweezen hebbe, dat de zoogenaamde zedelyke wet der tien Geboden geen algemeen voorfchrift van Christeiyke zedekunde, maar eene verzameling van de grondwetten is , die God wilde, dat in den Israëlitifchen ftaat zouden onderhouden worden; gelyk dit onder anderen uit den geheelen inhoud van het derde, en de belofte van het vierQ 4 de

Sluiten