Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£34 Vlil. Leerrede. Over het bezoeken de Gebod, middagklaar blykt. Intusfchen moet gy dit zoo niet verftaan , als of wy Christenen daarom ontflagen waren van alle de verplichtingen die Moses in de tien Geboden den Israëlieten voorfchreef, De meesten van deeze geboden toch zyn vaneenen zedelyken inhoud, dat is, verbieden.zaaken, die ten allen tyde en voor alle menfchen als flrafwaardige ondeugden moeten aangemerkt worden , of ftellen plichten voor , die in het eeuwigdtiurend onderfcheid tusfehen goed en kwaad gegrond zyn, en daarom ons reeds indeopenbaaringe der Natuur re geleerd, maar inzonderheid in het Evangciium van Jefus Christus nader aangedrongen en uitdruklyker gevorderd worden. Alle deeze zedelyke voof/cëripèn dan onder de tien Geboden behelzen ook noch voorfehriften van ons, en wy zyn, zoo wel als de Jooden, verplicht, by voorbeeld, om ons van overfpel, diefllal, valfche getuigenisfen tegen onze naasten, en alle onbetaamlyke begeertens te onthouden ; niet, om dat Moses dit alics in zyne tien Geboden den Israëlitcn verboodt, maar om

Sluiten