Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. *j

§. iv.

ï. Zommigen zyn met jFy/êra— niet zonder finer^ telyke innerlyke aandcjening laat ik dit woord uit myne pen vloeien! — wykn — degroote, uitmuntende , verdienjlelyke en Epoque makendé Kritiker, Philóloog en Exegeet Michaelis in zyne Anmerkungen für Ungetehrte zü fete ner Uberfetzung des N. T., is van meening, dat de Phi lippensen door den Geest Python, of Geest van Python,den AfgodApollo en zyn' geest verftaan hebben: Daarom vertaalt hy de woorden van Lucas dus: eene Dienstmaagd die den Geest van Apoll o had. De Afgod Apollo namenlyk draagt in het Ryk der Fabelen den bynaam Pïthius. Waarom? is allen bekend, die geene vreemdelingen in de Mythologie of Fabelleer zyn. (*).

Andere Geleerde Mannen, die men by WoLï in Curis ad h. t. kan vinden, zeggen met hem: Neen! aan Apollo, den Afgod en zyn' Geest kan en mag men niet denken, wanneer men zeggen wil, wie, en wat de Geest Python of de Geest van Pïthok geweest en waarvoor hy gehouden zy? Want Apo llo wordt nooit Python, maar wel Pythius genoemd. Vermits nu de H. Lucas den

Geest

(*) Ziet Dawm in zyne Einleitung in die Oötterlelire, pag. 17.

Sluiten