Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vr VOORREDE.

te verwonderen, dat de genadewerkingen Van den H- Geest, zo wel als de verlochening van alle eigene geregtigheid en fterkte, benevens de geloovige toevlugtneemmg tot de algenoègzaame heilverdienften van denGodlyken Borg en Middelaar Jefus, by hen onbekende zaaken , of van geringe waarde zyn.

Dan, om hier in niet te verre uitteweiden en tot myn voornaam "oogmerk, t geen ik by het fchryveh van deeze voorrede bedoele, weder te rug te keeren; het is, beweere ik, voor een ieder christen zeer noodzaaklyk, heilzaam en nuttig , dat hy zich benaarfb'ge, van de leere, in de H. Schrift vervat, tot eene gegronde, overtuigende en levendige kennis te komen. En hier door verfba ik eene ken- nis, die niet bloot het verftand verlicht, maar ook in den wil haaren invloed heeft; die kragtdaadig en werkzaam is in de beoefening van de plichten der Godzaligheid; die het hart van den mensen vervult met eene zuivere liefde jegens God en den Naasten, met eenen vuurigen yver in den dienst des Heeren, met Godverheerïykende dankbaarheid, met waare geestlyke fclydfchap en vreugde in het genot van de

ge-

Sluiten