Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

LEER

DER

HEILIGE SCHRIFT.

EERSTE DEEL.

EERSTE HOOFDSTUK. Leer van God.

(jod wilde niet voor zich alléén gelukzalig zy". Hy wilde ernstlyk, zyne gelukzaligheid aan andere wezens buiten zich zeiven mededeelen, en Hy fielt zyne eer daarin, wanneer Hy deeze gelukzaligheid kan mededeelen. Hy wilde derhalven, dat hemel en aarde, engelen en menfehen , dieren, planten en ftecnen, levendige en leeflooze zaaken, aanwezig wierden. En door deezen wil vanOpenb.4 God hebben zy het wezen en zyn gefchaapen.vs-lsMet onze reden kunnen wy niet bevatten, hoe die gefchiedde; maar, door het GeloofHebr. 11 merken wy, dat de waereld door Gods woordys-3' vaardig is ,• dat al wat men ziet, uit niet geworden is.

Reeds de werken der fchepping zyn het, 1 waardoor God zyn beftaan heeft geopenbaard; want zyn onzienlyk wezen, zyne eeu Rom.ivs, wzge kragt en Godheid, word gezien, 20 «zera r9» 2?' dat aan deeze werken waarneemt, naauüyk A aan

Sluiten