is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der Heilige Schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

Zesde Hoofdstuk.

Luc. i vs. zelfs werking. Aan Simeon had Hy een 4*- antwoord, betreffende den tyd van Christus komst gegeeven, en Hy ontvonkte in hem eene heilige gemóedsbeweeging, om in Luc. 2 vs. den tempel te gaan. Hy, die de diepten TóoVk ^er Godheid onderzoekt, en die alléén weet > ,vs. 10-12. wat in God is, word den Geloovigen gegeeven, die Hy leert, leid en bezielt, en met gebeden, die zy zelf niet konden voort' Rom. 8 xs. brengen, voor hun pleit — Hy, die het pand 26, 27. hunner zaligheid is.

Alles wat wy hierby doen* kunnen , bcftaat daarin, dat wy ons deeze goede gedachten en gemoedsbeweegingen , niet,

dook zondige gedachten en DOOR ons ïn 't gewoel der. waereld te begeev.iN, uit onze harten laaten ontroovenj

maar het goede overpeinzen, en ons aan dat, 't welk ons overtuigde en trof, geftadig tragten te èkïnneren. Dit ftaat, eenigerniaate, in onze macht; want de ziel kan haare gedagten voortzetten, of ftraks op iets anders denken.

Doch, vooral, komt hier de oefening des gebeds te ftade, wanneer de mensch zynen God aanftonds dat zegt, wat hem te binnen komt, het zy goed, of kwaad; het goede, ten einde God het bevordere; het kwaade, ten einde Hy het verhindere en wegnecme. Daarom roemde Jefus aan Paulys, uit wien Hy een uitverkoren werktuig wilde maakèn, aanftonds en ten eerHand. 9 ften dit: Zie! Hy bid! Even dus bevordert ys. 11. de éénzaamheid , wanneer men zich voor alles wat ons kan afleiden, in acht neemt, de bewaaring der goede gedachten. Daarom