is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H VI. ANTWOORD op de VRAAG

ken der wormen ontlast worden; want, fchoon de wormen zeiven al door eenige middelen gedood werden, ondergaan derzelver doode lichaamen nog eene verrotting, welke de ziekte tot groot nadeel verftrekr. Dus vordert men hier met reden een middel, dat niet alleenlyk de wormen dood, maar ook derzelver nesten verdeelt, en het een met het ander van boven of van onderen ontlast. Voor het overige zal de Geneesheer den fraat des lichaams met bygevoegde middelen verder behulpzaam moeten weezen.

Ontfteekingen hebben we! betrekking tot de eerfte wegen, het zy eenige ftof opgezoogen en hier of daar verplaatst wordt, het zy de ont* fteeking uit zamengevoel komt. De geneezing daarvan is overgefteld tegen die, welke uit eene gefteldheid van het bloed voortkomen; zy vereischt braak- en purgeermiddelen. Galenus genas op eenen dag, 'eene oogontfteeking door eene enkelde purgatie (Meth. Medend. lib. 13. cap. 2.) welke naar andere middelen niet luisterde. Whytt nogthans zegt, dat daaruit niet beweezen kan worden, dat die ontfteeking door zamengevoel ontftaan was. üe ontfteekirgen der galkoortzen vereilchefi, nevens de braaking, eene buikzuivering ter afvoeringe der zieke ftoffe , na eene voorafgegaane aderlaating, om den ftaat der ontfteeking te verminderen ; en dit vereifchen zy , boven de ontfteekingen der flym. Hierom heeft

bor-