is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ar5 VI. ANTWOORD op de VRAAG

andere ontfteekingen uit bedorvene ftoffen komende, het zy flym of wormen. — Deeze laatstgenoemden verwekken door het zamengevoel pynen en zenuwtrekkingen op andere plaatfen; doch de ontfteekingen komen 'er eerst, wanneer door die pynen iets van de eerfte wegen opgenomen is, en zig aldaar heeft nedergezet. Dit zegt de ha en ratio medendi gezien te hebben, in de ontleeding van zulke lyken; want het intestinam colon zo hoog lag, dat de pynen en knaagingen hier uit een pleuris deeden vermoeden , en welke pynen misfchien noch wel, wegens de ftraksgemelde opneeming, plaats hadden. Mokcagne verhaalt een voorbeeld, waarin dusdaanige pyn, uit wormen, in de maag huisvestende, na dat alles, dat anders in een pleuris dienftig bevonden wordt, te vergeefsch beproefd was, geneezen werd , door het braaken van een rooden worm met bloed. Ook , dat in een vroegtydig braakmiddel alles geleegen was, de febre verminofa, yolum. 4. pag., 92, is bewys genoeg van ontfteeking door zamengevoel; maar een ander voorbeeld van pedrattt, waarin getoond wordt, dat de ontfteekingen, hoewel in het begin door zamengevoel ontftaan, den mensch ombrengen kunnen, vindt men ook in morgagne en d e haen.

Wat van dit alles zy, het is klaar genoeg getoond, dat het noodzaakelyk is de maag en ingewanden te zuiveren, en zo de ontfteekingen te doen ophouden, en, wanneer 'er een ftof-