is toegevoegd aan je favorieten.

Eerste antwoord van G. Bonnet, aan [...] P. van Hemert, op zyn [...] brief over de rede, en haar gezag in den godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1/4)

zich bedient, of, in toevallige oorzaaken, dankomt

het, w ons verfchil, niet te pas. Is de reden

in hem zdvcn; mangelt het hem aan kennis; aan oor.eel, aan oplettendheid, dan befluit men te regt, uit het gebrek lyk gewngt, tot de gebreid v-

ke oorzaak Is de konftenaar vervolgens in

ftaat om iet beters voor den dag te brengen; by voorb.ed, een fchilder , aan wiens werk eerst veel ontbrak, 't geen naderhand door oefening verbeterd werd, dan echter kan men niet zeggen dat hy te vooren, toen zyn werk nog zeer onvolkomen was, evenwel dat zelfde vermogen reeds had, waardoor hy nu ftukkenkan opleveren, die de goedkeuring van kunflrigterswegdraagen.-Verder , maakt hy, na z,ch zulk een vermogen verkregen te hebben , een gebrekkelyk ftuk, en is de oorzaak hier van m hem zeiven, dan heeft hy, of, zulk een benspenswaardig ftuk willen maaken; doch, dan is wederom zyn voorbeeld, in ons verfchil, van geen toepasfing, of: het is tegen zynen wil kwalyk uitgevallen ; doch dan was 'er ten minflen 'iets in hem , t geen hem belette, zyn vermogen, gelvk het behoorde te gebruiken. Hoe men het neemt, gebreklyk werk, (wanneer de rede daar van bui ten toeleg in den werker is) wyft eene gebrekkelyke oorzaak aan. En dat is, in ons verfchil, het

ffr,\ a 'f ZCde,yk ^ in 'f «en. fchelyk verftand, 'er zouden geene zedelyke dwaa-

hngen, dus ook, geene verkeerde begrippen van voorgefchreven .pligten zyn.

2.) Maar, behalyen dat, wanneer een konftenaar nooit anders, dan gebrekkelyke ftukken opleverde,

zou