is toegevoegd aan uw favorieten.

Eerste antwoord van G. Bonnet, aan [...] P. van Hemert, op zyn [...] brief over de rede, en haar gezag in den godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

Wy moeten Hem, als den alleen zaligen God, kennen, eerbiedigen, dienen, verheerlyken, ons in hem verblyden, op hem vertrouwen, enz. Daar in, (gelyk ik te vooren reeds heb aangemerkt) is onze waare zaligheid gelegen: en dat is tevens de eisch van Gods volmaakte wet.

Nu had Paulus aangetoond, dat 'er, voor de genen die in Chriftus Jefus zyn , geen verdoemenis

was. Dan, op dat niemand zulk een geluk

ligtveerdiglyk zich toeeigende, befchryft hy hen, die in Chriftus Jefus zyn, als menfchen, die niet naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest. V. 1.: en bewystook, uit het oogmerk der zending van Gods zoon in de waereld, dat dit in waare Chriftenen noodwendig vereischt wordt. Vs 2 — 4.

Zy allen, derhalven, die naar den vleefche wan. delen, zyn van de heilryke gevolgen der komfte van den Verlosfer uitgefloten. Trouwens, dienaar den vleefche zyn , bedenken dat des vleefches is , V. 5. a; en hier door zyn zy rampzalig, want het bedenken des vleefches is de dood, het verderf, de verdoemenis. V. 6. a.< En geen wonder, dat het bedenken des vleefches zulk een droevig gevolg heeft; het is vyandfchap tegen God, tegen dien eenigen

Wetgeever, die behouden en bederven kan.

Waar in nu wordt het openbaar, dat het bedenken des vleefches vyandfchap is tegen God? om dat het zich aan de wet van God niet onderwerpt. Dit vereischt byzondere opmerking.

De aanbidlyke Opperheer heeft aan redelyke lcnepzelen, ter bevordering van derzelver waar ge-

luk,