Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den Naam des Heeten, Amenï

J\['allemaal het den Almagtigen God le* haagt, ons, onder de gun/li ge befcherming van onze hoogloffelijke Regeer deren, regte Vaders e% Voorjl anders van Vaderland\ Stad en Kerke* te laaten genieten, in zynen zegen, de vrye en onverhinderde oeffening van onzen voaaren Chris* telyken Evangelifchen Godsdienst, naar de GrotP den van ons Geloof, overeenkom/lig met Góds onfeilbaar Woord; en God, als een God van orde, daarom ook wil dat alles eerlyk en ordentelyk worde in acht genoomen, beffierd en onderkou* den9 tot verheerlyking zyns Heiligen Naams, tot beste onzer lieve Gemeente, en tot opbouwin* ge van ieders Christens Zaligheid, Zoo is het: Dat mdergefchrevene Predikanten , Ouder*

Sluiten