Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totzynen Vader ging, het Amptvaneenen openlyken Leeraar onder zyne tydgenooten waar, en leerde by alle gelegenheid, welke groote en wyze inrigtingen zyn Hemeüche Vader gemaakt had, om de menfchen in tyd en eeuwigheid gelukkig te doen zyn.

Maar vermids hy, na voldaan te hebben aan het oogmerk zyner zending, wederom zou heen gaan, tot dien, die hem gezonden had, verkoos hy zig een aantal Apostelen, die hy gedurig onderrigte in de Verborgenheden van het nieuwe Godsryk, en die na zyn opvaart in de hoogte, dat groote werk, het welk hy begonnen had, verder zouden voortzetten, en het Evangelie van boete en vergeeving van zonden aan allen Volken der Aarde zouden prediken, hy gelastte hen, dat zy zyne getuigen moesten zyn, zelfs tot aan de eindens'der Aarde, hy beloofde hen, dat hy hen in zyn plaats

y eene»

Sluiten