is toegevoegd aan uw favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 HET TWEEDE FRAGMENT. §. 15.

eene loutere en ongegronde Hypothefe; maar dat zy door Hem tot den rang van eene waarheid verheven wordende, en door zyn omtrent dezelve gehouden gedrag, voor eene waarheid te boek gefteld zynde, nu ook van elk zyner Leerlingen en Aanhangeren, daarvoor zou moeten worden gehouden? En — om de vraage en zwaarigheid noch fterkernoch zwakker voorteftellen, dan zy wordt voorgedraagen door de vrienden en verdeedigers van deeze Hypothefe, zoo zal ik dezelve in de woorden van den Bisfchop Warburton Qdd~) en van anderen, die dit gevoelen zyn toegedaan, inkleeden, en met hen vraagen; zoude men niet Christus en den Heiligen Geest tegenfpreeken, zoodra men flechts een enkel woord.inbrengt tegen de ftelling: dat Christus werkelyk Duivelen door den Geest heeft uitgedreevenï En zoude men, gelyk anderen het uitdrukken, beiden niet befchuldigen: dat zy onwaarheden hebben voorgedraagen, terwyl zy van Daemonen hebben gefprooken, als van Weezens die werkelyk aanweezig zyn en werken: zoodra men zegt: dat de Daemonen niets dan eene loutere Hypothefe zyn ? —

(**) Ziet zyne Unpartbeiifhe Unterfuthung übtr die Dtemf •ètfcben Menfchen im Euangeiio, pag. fi.

§. 16.