is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;c6 E. P. DECKER

noodig, van tyd tot tyd een Decoctum Laxativum te gebruiken, om de door i. opgeloste flymachtige en galachtige vochten te evacueeren , zo laat ik 's morgens vroeg het volgende neemen, waarvan de kwantiteit vermeerderd of verminderd kan worden; maar alzo de lyders in deeze ziekte voornaamlyk zeer verfiopt zyn, moet men ook de kwantiteit daar naar fchikken; echter brengen de lavementen niet weinig toe tot eene fpoedige werking van de genomenq laxativen:

No. 3.

J£r. Fok fennee. el. dr. ij. Rad. rhei. fcrup. ij. Fruct. Tamarind. dr. vj. Coq. in aq. ad col. unc. ij. adde

Sal. mirabil. Gl. dr. iv. vj. vel unc. j. Manna depur. unc. Jèm. M. D. S.

*s Morgens vroeg, op éénmaal in te neemen, en volgens gewoonte na te drinken.

Door het gebruiken van deeze middelen kan men de zwaarfte verftoppingen, en de geinhibeerde circulatie , fe- en excretie herftellen : de geheele zaak berust alleenlyk op het aanhoudend gebruik van zulke krachtige en werkzaame middelen,