is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de GEELZUCHT. 533

óver tot het beantwoorden van het laatfle gedeelte der vraage, door het Edele Genootfchap voorgefteld; hierin beftaande:

„ En, indien zy voor ongeneesbaar moet ge. „ houden worden , uit welke tekenen zal men „ dat befluiten?"

Alles heeft, zo wel in den loop der natuure als in de ziekten, waarvan het dierlyke gellel fomtyds overvallen wordt, een zekeren tyd noodig, voor het den hoogden top bereikt heeft, en op eene onherftelbaare wyze gecorrumpeerd kan worden: naar dat dus de lichaams conftitutie, de oorzaaken en zieke ftof, benevens die deelen van het lichaam, welken daardoor aangevallen worden, gefield zyn, daar naar zyn ook de gevolgen, en de uitgang (eventus) der ziekte, enz^

De boven befchreevene foorten van Geelzucht zyn allen, in zeker opzicht, geneesbaar, wanneer de vloeibaare deelen den hoogflen trap van bederf nog niet aangenomen hebben, en nog niet gedeftrueerd zyn, 't welk insgelyks van de conftitutie des lichaams, en van de langduurigheid der ziek* te afhangt; maar wanneer die vloeibaare deelen zodanig van hunne hoedanigheid afwyken, dat de nutritie ophoudt, en dat derhalven alle vaste deelen van hunne noodige verrichting en veerkracht beroofd worden, zo zyn in deeze foort van ziekte de waterzucht of uitteering de gevolgen, welken Mm 2 ten