is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 E. P. B E C K E R

ten hoogften trap gefteegen zynde , altoos ongeneesbaar bevonden worden.

De periodifche Geelzucht is in zo verre maar geneesbaar, dat men door eene goede behandeling de excretie der galle in het duodenum herftelt, en tevens de vloeibaare deelen, welken tot deeze concretie aanleiding geeven, verbetert; maar wanneer verfcheidene maaien, galfteenen uit de galblaas in de gemeene galbuis gedreeven worden, en daardoor zo wel de vaste als vloeibaare deelen van de bepaalde noodzaakelykheid afwyken, en dus de dieriyke huishouding in den hoogften graad verftooren,zo moeten de gevolgen voor het zamenftel des menschlyken lichaams noodzaakelyk hoogst gevaarlyk weezen.

De onherftelbaarheid van alle krankheden wordt door het verval van krachten, en de geinhibeerde noodzaakelyke beweeging der vaste en vloeibaare deelen, benevens door het eindigen of ophouden der nutritie, fa- en excretie , bepaald: wanneer derhalven alles gedejlrueerd is, zo moet alles tot zyn eerfte begin terug gebragt worden; laat ons deeze waarheid op het voorgaande toepasfen.

Wanneer eene Ontfteeking met de Geelzucht gepaard gaat.

Alle de boven befchreevene foorten van Geelzucht