is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de GEELZUCHT. 535

zucht dan konnen van eene ontfteeking vergezeld zyn , of dezelve ten gevolge hebben ; en deeze maakt de ziekte gevaarlyker, en doodlyker: want door eene verftopping en ontfteeking der lever, wordt de doorrtraaling der vloeibaare deelen belet; daaruit ontftaan gezwellen (juniores) , en door deeze worden de nabuurige deelen, als de maag, het diaphragma, de rechter nier , 't colon, enz. gedrukt, 't welk de doorftraaling des bloeds door de maag en beide darmfcheilpolsaderen , zo wel als al het bloed en polsadrig waterig vocht in de eerfte ingewanden van het lyf belet, waardoor noodzaakelyk het voortbrengen van nieuwe fappen en de nutritie van alle deelen, zo min als de noo* dige Je- en excretie der galle behoorelyk kan gefchieden, en het welk zo wel de geelzucht als veelerleie andere foorcen van ziekten ten gevolge hebben kan.

In alle deelen van het lichaam kan eene ontfteeking ontftaan, maar geenige foort van ontfteeking, zo wel met betrekking tot de edele ingewanden, als tot de vliezen , gelyk het mediastinum, hec diaphragtna, de pleurvz, de vliezen en 't geaderte der hersfenen, enz. kan zonder het grootfte gevaar plaats hebben ; en het is zonderling dat 'er zeldzaamer eene waare ontfteeking (inflammatio vera) voorkomt , dan men zig in 't algemeen •wel van het woord ontfteeking bedient: eene waare ontfteeking betekent al vry veel, en maar weiMm 3 ni-