Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovbr de GEELZUCHT. 543

vaten als opgepropt van bloed zyn,«door het verzuimen der aderlaatingen , en ftoelgang dryvende middelen ; 't welk men niet dorst onderneemen ter oorzaake van de bovengemelde bedriegelyke zwakte ; in dat geval moet noodzaakelyk de in* fiammatie vermeerdert, en het overgaan in vuur (gangrana) verhaast worden.

Hier brengt niet weinig toe dat men tevens door roboreerende middelen , de vaten nog meer comprimeert, waardoor noodzaakelyk de doorgang der vloeibaare deelen belet moet worden. In geene foort van ontfteeking heb ik eenen zo kleinen en gezwinden pols waargenomen , als in de waare ontfteeking der lever; maar wanneer ik de gemelde kentekenen waarnam, ftoorde ik my nooit aan de bedriegelyke zwakheid van den Lyder, noch aan die van den pols , maar liet altyd in myne tegenwoordigheid de ader openen: onder 't aftappen van 'r, bloed, exploreerde ik den pols, en als ik bevond dat dezelve in 't opkomen was, (crescendo) liet ik het bloed, al naar de conftitutie des Lyders was , fomtyds tot flaauw wordens toe (fyncope) afvloeien; door eene dergelyke aderlaating heb ik meer hulps bygebragt , dan door de gewoone herhaalde kleine afcappingen, welken inderdaad van geen nut zyn , en den Lyder onbegrypelyk verzwakken. Na eene dergelyke aderlaating, laat ik terftond de emollieerende Lavementen appliceeren, en dezelven alle uuren berhaalen:

Sluiten