is toegevoegd aan uw favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 HET DERDE FRAGMENT. %. i9.2o:

3.) Het getal van Wonderwerken wordt 'er zonder noodzaak door vergroot, cn 4.) De fchyn van die Helling, dat Jefus eene dwaaling door ten wonderwerk heeft geflaaft en bevestigt , wordt groot en fterk, en kan zoo gemakkelyk niet worden wéderlegt, alszy overhoop geworpen wordt, wanneer myne Hypothefe wordt aangenoomen.— Zoo onverfchillig, als in de Nareden pag. 47 gezegt is, zullen de eigenaars van de kudde, by het verlies van hunne zwynen wel niet geweest zyn. Hun verzoek Matth VIII: 34 gedaan, pleidt voor het tegendeel. De Heer Profesfor Hezel fchryft over Matth. VIII: 24. Ihnen war am gantzen Jefu nicht fo viel gelegen, als an fo einer Heerde Schweine.

<j. 20.'

Thans fchiet 'er nog over, zoo verre my bekend is, Hechts ééne Hypothefe! Zy is de volgende :

VI. De twee raazende Mannen te Gadara zelf zyn de oorzaak daarvan geweest, dat de zwynen door hen wild en fchuuw gemaakt en op hol geraakt zynde, in het water zyn geflort. Ik zal, voor dat ik de zaak verklaare, vooraf zommige Woorden of fpreekmanieren in den Text van IHatthaeus Cap. VIII: 28-34. voorkomende verklaaren, waarin ons de gebeurtenis van het ftorten der zwynen in de zee wordt verhaald. Ten

, einde