is toegevoegd aan uw favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DERDE FRAGMENT. §.53. 2ss

melk hadden ingezoogen, met handen en met tanden vasthielden, en dat hen die dwaaling dooE Gronden, Bewyzen en Redeneeringeh niet konde worden ontnomen.

a. De natuvrrlyke Godgeleerdheid verzekert ons, dat God nooit door middel van een wonderwerk zulke en zoortgelyke dwaalingen, zal willen of kunnen wegneemen, uit het hart van de Menfchen,

3. De Gefchiedenis leert ons, dat onder zyne Joodfche tydgenooten het vooroordeel nog heerfchende was, 't welk hunne Voorvaderen reeds hadden gekoesterd : te weeten, dat vooroordeel, dat het een kenmerk van den Mesfias zy , dat hy zou moeten Damonen , Duivelenoï kwaade Geesten verdryven en overwinnen. ' 4 De natuur van de zaak bewyst het, dat; zoodra Jesus op de eene of andere wyze, als met geweld zyne tydgenoten hadde willen bevryden of werkelyk hadde bevryd van de dwaaling, die hen op eene moreele wyze niet heeft kun* nen worden ontnomen, Jesus zoowel de Jooden als zichzelven zoude hebben berooft van eene bekwaame gelegenheid of van een gelegenheid - geevend middel , waarvan h y volgens de Moraal (Ziet het vierde Fragment §. ia.) op eene wettige en geoorloofde wyze gebruik konde maken,om deeaen zynen Tydgenooten volgens en naar

hun