is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JESUS CHRISTUS. 433

len zij vergeven zijn, maar aan wie gij deHoofflt. „ zonden houden, [en niet vergeven zult,] dien „ zullen zij niet vergeven worden! "

Dewijl thomas , een van de twaalf [leerlingen,] vil 24. die ook genoemd wordt didijmus , thans niet bij hun was, toen jesus kwam , zoo verhaalden hem 25. de andere leerlingen, dat zij den Heere gezien hadden ; hij antwoordde op dit bericht: „ Indien ik „ het indrukfel der fpijkers niet zie in zijne han„ den, en zelfs mijnen vinger in dat indrukfel der „ fpijkers fteek, als ook mijne hand in zijne geö„ pende zijde, kan ik het niet gelooven."— Na 26. verloop van acht dagen, als de leerlingen wederom in huis waren, en thomas nu ook bij hun was, kwam jesus , nadat de deuren gefloten waren, en ftondt midden onder hun, hen groetende: „Vrede „ en heil zij ulieden!",— Vervolgends fprak hij 27. thomas aan: „ Geef hier uwen vinger, en be„ fchouw mijne handen; geef ook uwe hand hier,

„ en betast mijne zijde! Wees toch nieton-

„ geloovig , maar geloovig! " —— Daar op riep 2S<

thomas uit: „ Mijn Heer en mijn God! " -

Thans zeide jesus tegen hem: „ Omdat gij mij 20> „ gezien hebt, thomas ! daarom hebt gij geloofd; „ gelukkig, die niet zien, en echter gelooven!"

jesus heeft nu wel veel meer andere wonder- 3a< teekenen gedaan,in tegenwoordigheid en voorliet oog van zijne leerlingen, die in dit Boek niet befchreven zijn, doch deze, die hier befchreven zijn, 31. [zullen genoegzaam zijn tot dit oogmerk,] dat gij gelooft, dat jesus is de christus , [de messiüs ,] de zoon van God, cn opdat gij, dus geloovcnde Ee 3 in