is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 levens-bijzonderheden

in zijnen naam [en godsdienst] het leven en zaligheid hebben moogt. —.

Hoofdfl. Na dezen openbaarde jesus zich op nieuw aan vs.i'. 2IJne leerlingen bij het meir van Tiberids ; dit droeg zich op de volgende wijze toe. 2. Wanneer hier op zekeren tijd simon petrus en thomas , bijgenaamd didijmus, en nathanacl' die van Kana in Galileën was, en de zoons van zebedeus , en nog twee anderen van zijne leerlin3' gen bij één waren, zeide simon petrus tegen de anderen: „Ik ga visfchen." — „ Wij gaan met „ u,"zeiden zij; gelijk zij dan ook terftond heen gingen, en in hun vaartuig traden j doch dien nacht

4. vongen zij niets; als het nu reeds begon te dagen, ftondt jesus aan den oever; evenwel wisten de

5. leerlingen niet, dat het jesus was jesus riep

hun toe: ,, Kinderen! hebt gij geen visch? "

6. „ Neen ! " was hun antwoord. Daar op geboodt hij hun: „ Werpt het net aan de rechte zijde van „ het vaartuig,dan zult gij vangen; " zij deeden zoo, en nu konden zij het net niet ophaalen , van

7. wegens de menigte van visch Daar op zeide

die leerling, van wien jesus zoo veel hieldt, tegen

petrus: „Het is de Heere!" Toen simm?

petrus hoorde, dat het de Heerwas, zoo gordde hij zijn visfchers-hembd toe , (want hij was ongc-

8. kleed,)enfpronginzee; maar de andere leerlingen kwamen met het vaartuig, alzoo zij niet verre, omtrent tweehonderd ellen,van land waren, fleepen-

9. de het net met visch. — Toen zij aan land geflapt waren, zagen zij een vuur van kooien gemaakt,

io. daar een visch op lag, en brood daar bij.' Nu

zei-