is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 228 )

Geest, als de mensch maar erkent, dat hij alles mist, en dat in Jesus alles te vinden is.

hij, Maar als gij de mensch zoo leert, dan zult gij hem zeer gemaklijk neder zetten , dan kan hij maar denken: God is genadig , die wil den mensch gelukkig maken , ik kan dus gelukkig worden, als ik maar wil, het hangt van mij af, dus ik kan nu maar voortleven, zoo lang het mij goeddunkt, en ik zal dan nog tijds genoeg hebben, om dat woord aan te nemen; ja zelfs zullen zeer veelen, ja de meesten zeggen; ik geloof in jesus, en wend mij tot hem, als mijn verlosfer, waardoor mij God wil zaligen , daar vertrouw ik op, en zullen door zulken isanbod gerust worden, en zig verbeelden te geloven, en zoo in hunnen natuurftaat voortleven, en zich zeiven bedriegen , daar zij geen geloof in jesus kennen, en van geen waare bekeering en hartsvernieuwing weten , daar de Bijbel evenwel leert, dat de mensch zonder tvedergeboorte niet kan zalig worden,

ik. Dit gevolg te trekken, uit een zuiver Evangelisch voorftel, gaat niet door, want ik geve ü zelfs in bedenking , wanneer een mensch door de leer van 't Evangelie word aangewezen , hoe hij moet zijn om te kunnen zalig worden, en hem word tevens geleerd, dat hij in zich zeiven verlooren is, en onmagtig om zig zeiven te verlosfen, maar dan ook voorgedrsgen.dat God zoo liefderijk is van door zijn Zoon zondaars te willen zaligen, zo zij hem aannemen door het geloof , en dr.t God den mensch het geloof en de bekeering wil fchenken , door zijn Woord en Geest, dut de mensch daar biddend door het woord naar heeft te ftaan , en niet moet rusten, voor dat hij in jesus gelooft , en voor hem leeft, zo dat het niet genoeg is dit te zeggen , maar dat zulks in daden na buiten, in liefde voor God te leven, moet worden betoond , in het gantfche leven, kan nu een mensch, die dit recht befeft , daar uit gevolgen trek ken, om in zijnen zondenweg voort te leven? zeker zulken toonen de zedelesfen van jesus en de Apostelen voor bij te zien.

Hij. Gij wilt dan ftellen dat alle menfehen geroepen worden , en de zaligheid door christüs word aangeboden , en dat is tegen Malth. 20. 16. dat het

middel Gods Woord is , en dit biddend te ontvangen,

eni