is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2o Verklaar ing van. de Handelingen

van dit Hoofdfluk: #V* t«c ©i«y, j/cé ^ Godt

bekeeren.

vers 4. Toen nu te Jerufalem gekomen waren, werden zy door de Gemeente, en de Apostelen, en de Oudflen (met blydfchap) ontfangen: en zy verbaalden, welke groote dingen Godt door ben gedaan hadt. Zy werden ontfangen, en wel, gelyk 'er kap. XXi: 7 uitdruklyk wordt bygevoegd, met blydfchap. De manier van fpreeken, van dewelke Lukas zich hier bediend, en volgens dewelke de wyze, waar op zy ontfangen wierden, in het werkwoord zelf ligt opgeflooten, is meer gebruiklyk. Men zie Glassius, Can. XIV de Verbo.

Het eerde gefprek van Paulus en Barnabas met de Gemeente te Jerufalem beftondt daar in, dat men aan den éénen kant vroeg, welke uitwerkfelen hunne Apostolifche reize gehad hadt, en zy aan de andere zyde verhaalden, dat zy grooten byftand van Godt genooten, en het Ryk van Christus met eene zeer .groote menigte van nieuwe onderdaanen vermeerderd hadden. Het zelfde lazen wy kap. XIV: 27, by ge. legenheid, dat Paulus en Barnabas wederom te Antiochien gekomen waren.

Waare Christenen hebben over niets grootere blydfchap , dan over de uitbreiding van het Koningryk van Christus; gelyk hun aan den anderen kant niets grootere fmarten veroorzaakt, dan wanneer zy zien, dat zoo veele menfchen zich noch in de duifternisfe bevinden, ja zelfs, gelyk van fommigen maar al te waar is, voor het helderfchynend licht hunne oogen fluiten.

vers 5. Toen flonden fommigen van de fecle der Pha. rif eeuwen, dewelken geloovig waren geworden, op, en fpraken: men moet ben befnyden, en hun gebieden, de wet van Mofes te houden. Paulus en Barnabas waren naauwlyks te Jerufalem aangekomen, toen de

Joo-