is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 Verklaaring van de Handelingen

tuius est: ideoque ignoro, eum principem facerdotum es-. Je, turn v'ere cognoj\.o, eum non fic esfe. Si enim cognofcerem , primipem populi verum ai legitimum es>e , profecto ei non maledicerem. Cum vero ignoro, eum prin. cipem esfe in veritate, propterea non me poenitet, ei maledicere.

Anderen leggen het woord ïJta» op deeze wyze dit: ik dacht 'er n^et aan, dat ik den Hoogenpriester voor my hadc; anders zoude ik hem zoo bics niet toegesproken hebben. Thans beken ik , dac ik kwaatyk gedaan *h(bbe. Dus verftondc Major hec, bi. 316, zoo wei als Arcularius, Priceus en Bengel.

Fivetüs is, in zyne Ifagoge ad Scripturam Sacram, cap. XXL § 7, van gedacnten, dat Paolos niet gemerkt hadc. dat het de Hoogepriester was, die bevel gal', om hem te flaan, maar dat hy meende, dit dit door een ander lid van deeze vergadering gefchied was. En dat hy dus, in dien zin, geenszins bedoeld hadt, den Hoogenpriester te fchelden. Dit gevoelen — waaraan Glassius (p. 1524 ƒ</.) Clericus, en Witsius (vita Pauli, Secf. X. § XI) hunne toeitemming geeven, heeft Gatacber reeds, in zynen Cinnus, lib. I. cap. 6. p, 210, verworpen.

Het woord •*<?«<» heeft noch twee andere verdraaiingen moeten ondergaan; waar van de ééne, in het Hesfifcb Hefoffer, D. hl. bl. 857 te vinden is. De andere is door zekeren Magister te Jena voortgebracht, dewelke achter het woord iv» , een punStum wilde geplaatst hebben , en dus las : 'on. "h^.*, £t« *(Z'*i"v<- (Neen — of, ik heb hem niet gefcholden - voant ik voist, dat hy de Hoogepnester is\ Dan noch in het zelfde jaar (171.0 toonde hem de geleerde Fabricios, in zyne Thwingfhe Berichten, zynen misflay;. Hy onderrichte, of, ten minsten, hy herinnerde hem, dat »»« nooit op die wyze gebruikt wordt, maar dat, in gevallen, waar in men in het •Latyn het woord non aileen bezigt, de Grieken zich

al.