is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corinthen. Hoofdfl. XIV: r3, 14. 4*1

Gy ftreeft yverig na* Geestlyke gaaven, In bengel is van oordeel, dat «i^r, hier 4e Gee/re» betekent, en hy vertaale het op deeze wyze: " nademaal gy met de Geesten yvert. " Hy hadt zich uit vers 1 behooren te binnen ce brengen, dat de Apostel van de Geestlyke gaaven (preekt. z,a»r, r*1 *»#«^«ni«, fchryft hy aldaar. Het woord *■•«„>«,•« is derhalven te deezer plaaize door Lutherus en Estids, gelyk mede in den Hollandfchen en Engelfchen Bybei, en door den Frai lenen Overzetter ce Mons, te recht door Geeftlyke gaaven vertaald.

Grotius heeft zeer wel aangem :rkc, dat de laatfte woorden van dit vers op de volgende wyze behooren geleezen re wórden: &ulr*, 'U é^,4nr» *?h r«, njSifni rvh iKKA-wUs ; het welk hy dus vertaalt: operam date, ut abundetis iis maxime donis, unde plurimum ulUitatis ad ecclefiam redeat. Men kan het ook op deeze wyze vertaaien: bevlytigtu, om die gaaven in de grootfte maate te bezitten, de-welken de Gemeente kunnen {lichten. Mosheim vertaale het, bl. 847, ook goed: '; bevly. „ tigt u, om ryk te worden aan gaaven vandenGeesc ,, tot ftichting der Gemeente. " Lange verklaart die niec ongepast, wanneer hy den Apostel doet zeg. gen : crachc daar na, dac de ftichting onder u even „.zoo overvloedig is, als de geestlyke gaaven. "

vers 13, 14. Daarom alwte in eene vreemde taaie Jpreekt, bidde zoo, dat by bet ook uitlegge. Want wanneer ik (flechts) in eene vreemde taaie bidde, dan bidt, wel is waar, myn Geest, (myn hart) maai de betekenis van myne woorden kan geene vrucht doen. Beza verklaart die verkeerd : die bidde Godt ook om de gaave dermtlegginge; hoewel hv hetnaderhand beter getroffen heeft, wanneer hy het dus uitlegt: by bidde zoo, dat by, bet geen in eene vreemde taaie gebeden heeft, ook teiftond uitlegge. Dus Wordt het ook door Grotius, Lange en Wolf, gelyk mede in den Weimarichen Bybel verklaard. Dat y hier eene vreemde en onbekende taaie betekent, hebben wy te voo. ren reeds gezien.

ff» Wan.