Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corinthen. Hoofdjl. XV: 16—20. 525

" In plaatze van fterven gebruikt Paulus hec woord Jlaapen. De dood der Christenen wordt een Jlaap genaamd, dewyl zy niet eeuwiglyk dood blyven, maar wederom opgewekt zullen worden. Wanneer wy flaapen, zyn wy èenigszins gelyk aan dooden, dewyl wy dan hooren noch zien kunnen; dan naa verloop van eenige uuren ontwaaken wy weder, en ontfangen» om zoo te fpreeken een nieuw leeven. Luk. Vlil: 52 fprak Christus: uwe Dochter is niet geftorven , maar zy Jlaapt. Met betrekkinge tot myne wondermacht —- wil Jesus zeggen — flaapt zy flechts. Zoo ras , ik haar mee eenen vinger aanraake, zal zy wederom wakker worden en herleeven.

Hoopen wy alleen in dit leeven op Christus, dan zyn wy 'de elendigste onder alle Menfchen. 'hatjxÓtis «V^m» betekent niec: fperavimus, zoo als Bengel het in zynen Gnomon vertaalt, maar, zoo als het door Lu» therus, in den Hollandfchen en Engelfchen Bybel, en in de Franfche Overzettinge te Mons, vertaalt is: wy hoopen. Hec woord (in den voorleden cyd)

betekent 2 Cor. I: 10 ook: ikboope, gelyk mede 1 Tim. IV: 10. V: 5 en VI: 17. Meer fooregelyke woorden in den voorleden tyd, in de betekenisfe van den tegenwoordigen gebruikt , heeft Glassius by een gezameld in zynen Can. 46 de Verba, § 2, pag. 882.

Men kan zeggen: èx^l^tn i, <r&T , en la*!£«» «*? x?(5-«». Zooleest men ook 2 Cor. I: 10: «Wjj«/» 'ik w Qsov. Ook vindt men 1 Petr IIT: 5, en 1 Tim. V: 5, ix*l{ur eVi at ©«», en Rom. XV: 12 en 1 Tim. IV: 10, if \

Dac hec woord met de woorden , » ff &i

'rctvm, behoort verbonden te worden, op deeze wyze : hoopen wy, alleen in dit leeven , op Christus enz. "daaromtrent zyn het alle Overzetters en Uitleggers pens. Dan de woorden: in dit leeven, verklaaren niet allen op dezelfde wyze. Glassius verklaart het, pag. 601: propter banc vitam , feu hujus vitce commo. da. —-— Gatacher , Advers. posth. cap. 17 , pag. 58a: propter commoda cf felicitatem hujus vitce. En

zoo

Sluiten