is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Timotheus. Hoofdfi. ftfc 6} 7. 45t

parat, heefc Grotius het niet met onrecht vertaald. Mosheim verklaart heep. 714. ook zo: 'er zyn reeds lieden van deeze foort midden onder de Christenen. Tr. Motheus moest dus, wanneer hy zulke lieden leer. de kennen, ja vermits hy reeds eenigen van dezelven kende, geene gemeenfehap met hen houden.

• *!?", 6-' 7* • Kan deeze foon zyn ook die eenen , die tn de buizen mjluipen, en gevangen neemen de, met zonden belaadene, Vrouwsperfoonen, die door meniger. ley lusten ge dreeven worden, en voor geeven, dat zi geduung meer willen leeren, man evenwel nooit tot ce kennisfe der waarheid kunnen geraaken. De Apostel vaart voort, met de ondeugden te befchryven van nen, zo wel Leeraaren als Toehoorders, die in. de laatfte tyden komen zouden. Zy zullen >. zegt hy, m de buizen mjluipen, irrepent, dat is, zy, de Leeraars, zullen trachten, om dan in dit, dan ih

t J. nm l Vyhe,ld C£ vfrkrySe°. "O nit en in te fit r u A w K te er,angen, het hen nooit aan een icbynfehoon voorwendzel zal ontbreeken. Maar vnw8 hUa Wfr °°Zme*k nier by? Het ancwoord ltg J^°,QéS\6Kd^ ^ de mt zonde" helaadene en TrZ 1, laSU, ('° Vr™™perfoonen, die door mini. gerley lusten gedreeven worden, tot bunne gevangene maaken, dat is, ontucht mee haar dryvef mogen. Lapttvas eas ducunt non in Cbristi, fed in Ventris, sasira Libidine faciem fibi obnoxias U de vin aas mu. herculas, verk aart het ook Grotius en SêHWARZ in zyn Lexicon N. T. Uit het woord het

welk

(a) Grotius meent, dat de Apostel het Èiminütftum uit verachtinge gebruikt. Dan het is ook möoKa lyk, dat dit woord geenen nadruk heeft, want dat do GrieEen veele dimmutiva in fenfu non diminutivo gebruiken heb ik by Joh XXI: 25. getoond. Mosheim meent, p. jkl dat door dit woord eenvouwige Vrouwsperfoonen verftaan worden, ce z,ch ligtlyk verleider, laaten, en ligt gelooven het geen men, haar als eene waarheid vöorfteit: Dan ik zïi de rede niet van deeze verklaaringe.

Ff a