Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<JX 103 ><§?

Brieven van maaken , en midlerwyl U, by mynen eerften , beginnen te onderhouden over de verfchillende gefprekken, welke ik nu en dan, in eenige gezeifchappen heb bygewoond. ik ben tegenwoordig t'huis; en blyve fteeds,

Wel-Edele Gestrenge Heer enVriend!

Uwer Wel Edele Geftr. DW Dienaar,

Den 2cft.cn Scptcmb. _ _T

17gi. Reinier Vryaart.

G 4 FIER.

Sluiten