Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10^

Ik ftap van dit gedeelte myner befchouwingen af, en zal U in mynen eerstvolgenden reekenfchap van myn tydverdryf beginnen te doen. Ondërtusfchen wensch ik U wel te vaaren, en blyf onveranderlyk,

Wel-Edele Gestrenge Heer en Vriend!

Uwer JVelEiele Geft. DW. Dienaar,

Den suften Sept.

1781, Reinier Vryaart.

F X F-

Sluiten