is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si ><$

ik U in mynen volgenden van de Berichten der andere Admiraliteiten zal opgeeven, even zoo fterk overtuigd zyn van de wanhebbelykheid van die verwondering. Ondertusfchen blyf ik fteeds met alle hoogachting,

Wel-Edele Gestrenge Heer en Vriend!

Uwer Wel-Edele Geftr. BW. Dienaar, Den i6en Decemb.

1781. Reinier Vryaart.

FIER-