is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de recepisfen, ten haaren laste loopende,af te losr fen; die furcheance heeft moeten verzoeken, om tegen haare Crediteuren voor een tyd gedekt te zyn,, en zich werk geeft om de recepisfen in obhgaaen geconverteerd te krygen, zal niet te min eene uitdeeling van 12^ pccent doen, en mag dan wederom by den Staat aankloppen, om met eene aanzienk-ke fomme geholpen te worden. Zy kan dan wederom by de Franfchen aan 't uitrusten gaan; en tegen dat de Engelfchen met een esquader gereed zullen zyn, onder het geleide van een zwak Convooitje, de zeilen ophaalen en zee kiezen, in verwagting en verzekerd, dat de Franfche Vloot-Voogd, op het zien van eenen vyand, niet in gebreke zal blyven van terflond het fein te geeven vanjauve qui peut. (Elk berge zyn plunje ) Ondertusfchen zal de Franfche Leidfche Courantier ons heel netjes weeten uittecvfferen, dat de Engelfchen te veel werks hier of daar zullen hebben, en derhalven onmooghk in ftaat zullen zyn om het uitvaaren van de Oost-Indifche Vloot uit Brest te verhinderen. Thans is 'er, volgens zyne uitrekening, maar wat tyd verlooren; (Zie zyn Numero XXXVI. onder

farys den 2Ösn Afril^ De 6ehee,e zaak is enkelyk maar dat de Oost-Indifche Vloot nu niet eerder dan in Oétober zal kunnen uitloopen. Want in Frankryk is 'er aan niets gebrek: geld vooral is 'er in overvloed: alles is byderhand om de uitrusting op nieuw te doen. In de maand Oftober, wan-

neer