Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7

,% de dryf- oorzaken van de wtrMoosbeid-die. door

„ de verfcbiltende , ja tegenover gefield^ gevoelens in den

„ Slaat wierdte weeg gebracht, hebben niet verzuimd

„ bua voordeel.ter mede te doen., „In..een tyd-van

„ Vreede, en onder het lommer van de yriendelykfte

„ dienftbetuigingen verdelgde die trouwloze oazen

„ koophandel,, zy,ootqer.de onzen V>g en deden.aan

Voorvaderen, die, in ftede van febreuwen , op hunne kojien tcbepenu-Arujtien, tochten ondernamen , geweften veroverden, beerjebuppyen opncuiteen; daar alles nu den.koopoündel, en by .zulken, voor-naflmlyk, die aen l'nr.i en bet gebeel zeevoeezen van inactiviteit\ befcbuldigen^ ■yijft by een louter getjank, daar zy beter zouden doen de band inden boezem te jtecken , en met hunne confnentie te raadpleegen , of zy dit gefebreeuwniet ter kwader trouwe aanheffen; of zy van den Prins, kunnen ver, gen, dat hoogfidezelve maept oeffent, daar bem geene macbt in de band gegeeven word,, daar men, walmeer is, buiten ftaat is, om den rarft ia ftaat te ftellen, van actief, (dit imord,-in dezelfde betekenis genomen, daar %y het in gebruiken) te] weezen ;■ nasaal, men zicb van geen olie voorzien beeft toen bet tyd was, en toen men •vermaand is geworden de lampen te vullen; daar (zeg ik) alles nu hy den Koophandel inactief is; daar de groatfte yver btftaat in bet., maaken, drukken, uitjïrooym, en begunftigen van laffe, ongeeftige, zedelooze, en God-, vergeeten lafteringen; daar in dat alles even z.00 veel hoosaartigbeii als lafhartigheid te vinden is; en geemsints

de activiteit die een waaren Patriot paft. Zie daar

een lyft van pnwaerheeden, en wel niet flecbtswan zulk foort van onwserbeeden, welken Willem Breeckeveld aan de Kaack en aan den geesfel - paal gebragt bebben; maar van ttn nog vry erger foort.

Sluiten