is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<K 47 K>

eene of de andere gewichtige zaak zoude aankomen. Zoudtge, zeide ik, tegen Spreeuwen-

burg? Ja, antwoordde hy, buiten beden-

kelykheid. De Prefident van der Mieden plagt te zeggen (zoo als my door iemand van zyne byzondere kenniflèn meer dan eens verhaald is) dat hy veel liever een ongeoeffend mensch in den raad had,, mits zyn natuurlyk oordeel bezittende, dan eenen, die door en door geleerd zoude zyn, doch met minder oordeel begaaft. Hy gaf 'er deze reden van; dat naamlyk een onkundig menfch, dat oordeel heeft, te regt is te brengen, maar een overftandige geleerde nooit. Dus, myn Vriend, is het gelegen met veele van zulken, die zich aan de letteroeffeningen begeeven. Zyn 'er onder, die wat oordeel hebben, dat oordeel word door hunne leer-oefFeningen bedorven, gelyk veeltyds de natuurlyke fraaiheid eener ftemme bedorven, word door de gemaaktheid van deikonft. Een boerinnetje, dat by de bakermand te neuriën zit, zal zomtyds het gehoor lieflyker ftreelen, dan dekonftigfte zang van een zangeres; enkel om dat zy het natuurlyke behouden heeft. Gelyk nu de ftem zomtyds door de konft haare grootfte waerde verheft, zoo verheft ons verftand dikwyis deszelfs giootfte waerde, door de Letter-oeffeningen, wanneer die verkeerd aangelegd worden. Deezen geeven ons vooroordeelen, even als eene verkeerde opvoeding in kindfche jaaren. Wy raaken zoo gemeen met die vooroordeelen, datwe 'er nimmer

van