Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

die, om iemand uit de handen van Struikroovers te redden toegefchooten, daar door met die Scruikroovers in gevegt geraakt, en voorts nevens de Struikroovers gevangen genomen zynde, met deeze uit hoofde van vegtery tot dezelfde ftraffe gedoemd zouden worden, vermits de Rechter alleen het vegten in aanfchouw zoude neemen, zonder eenigzins te letten op de aanranding, op het toefchieten, uit een prysfelyke gemoedsneiging, en uit grondbeginfelen van eer en deugd; zonder acht te flaan op de algemeene plichten der menfchen, die hen moeten beweegen om een aangeranden byftand te leenen. Gy zoudt vaft niet aarfelen om zulk eenen Rechter te befchuldigen van onrechtvaerdig te handelen. Wel nu? gaat het zoo niet met de fchriften, welken blootlyk gefchreeven enin't licht gezonden worden , om de aanhoudende aanvallen op en tegen den Prins af te wenden? Gaat het zoo niet met myne Brieven. Men ziet niet in, of het geen 'er in voorkomt ftrekt, om een aanranding tegen te gaan, om Hagen te keeren, of om zich tegen eene vermeerdering van wonden te beveiligen en te hoeden; genoeg is het, dat 'er dingen in gezegd worden, welken zekere lieden onaangenaam vallen, omze al mede onder de oproerige gefchriften te ftellen: en wat wonder! daar zelfs, niet flechts het uittrekfel uit de Memorie van Z. D, Hoogheid, maar de Memorie mede van de befchuldiging van oproerigheid niet is vry gebleeven. Al wederom eene reden om U te vraagen, of bet niet C 4 tyd

Sluiten