is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<&€ 39 ><& Hoorders van de algemeene ruft, die het blykbaar toegelegd hebben, om onze geheele Staatsvorm in duigen te helpen, en een nieiuv, naar hunne harsfenfchimmen ingericht, Staatsweezen, op te rechten; kunnen die iet te berde brengen tot hunne verfchooning, dat eenigen zweem naar de gebeurtenis van 1747- heeft?

Nog meer: wanneer men den opftand van dat Jaar toefchryft aan een oploop van 't graauw, gaat men bezyden de waarheid, en men fpreekt zich zei ven tegen: want terwyl men dit zegt, voegt men 'er altyd by, dat die geenen, welken hun voordeel by die verandering meenden te vinden, het volk oprokkenden, en aan 't giften hielpen. Ik geloof ja ,9dat hier van al vry wat aan geweeft is; want aan beide kanten zyn 'er, die regering- enampt-ziek zyn: doch wanneer men op die wys fpreekt, dan beweert men teffens dat het niet door het graauw alleen is dat de opftand is voortgebragt; maar wel degelyk door anderen, die men niet onder 'c graauw, maar onder menfchen van een aanzienlyker ftaat, moet ftellen.

Voor 't overige, al het geen wat 'er uit een verwyt ten lafte van die geenen die verandering zogten, om 'er voordeel uit te haaien, bedoelt word, zoude hier op neer komen: te weeten, dat Regeringzuchtige Lieden, de eenen voor de anderen tegen den Prins, den Staat in wanorder en in tweefpalt gebragt hadden; en dat die,welke hunne grootheid doordenPrinszogten,in den jaare 1747. meer invloed C 4 °F>